Σελίδες

9/4/22

Ζητήματα εκλαΐκευσης της γλωσσολογίας: Μέσα από τις λέξεις


Τηλεδιάλεξη ενταγμένη στον 3ο Κύκλο Τηλεδιαλέξεων με τίτλο «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στις 8 Απριλίου 2022.