Σελίδες

21/10/21

Συζήτηση με τον Κώστα Ράπτη

Συζήτηση με τον Κώστα Ράπτη στην εκπομπή mέtaβάσεις.

Ασχολούμαστε κυρίως με τις κοινωνικές και πολιτικές χρήσεις του λόγου για τη γλώσσα.